Historia


Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 02.11.1947.

Kokous päätti perustaa kerhon nimeltä Työntutkijain Kilta r.y. Pohjanmaan Kerho, kotipaikkana Vaasa ja toiminta-alueena koko Pohjanmaa. Kerho toimi Työntutkijain Killan alaosastona. Työntutkijain Killan vuosikokouksessa 1957 hyväksyttiin uudistetut säännöt ja valittiin äänestyksellä Killan uudeksi nimeksi Tuottavuusmiesten Kilta - Produktivitetsmannagillet r.y.

Myöhemmin samana vuonna Oikeusministeriö hyväksyi uudet säännöt, joten uusi nimi otettiin virallisesti käyttöön. Sitä seuraten pohjanmaalaisen kerhon uudeksi nimeksi tuli Tuottavuusmiesten Killan Pohjanmaan Kerho.

Syksyllä vuonna 1966 keskusteltiin nykyisten kerhojen purkamisesta ja uusien yhdistyksien perustamisesta. 14.12.1966 päätettiin vedoten paikallisen Rationalisointiyhdistyksen perustamiseen ja kiltakokouksen päätökseen Tuottavuusmiesten Killan purkamisesta, siirtää kerhon tehtävät Pohjanmaan Rationalisointiyhdistykselle 01.01.1967 alkaen ja todettiin Pohjanmaan Kerhon purkautuvan killan päätöksen mukaisessa järjestyksessä.
                 
1970-1980-luvulla yritysten kiinnostus työntutkimustoimintaan oli vireimmillään. 1980-luvulla Työntutkijoiden opintopäivät pidettiin yhdistyksen järjestämänä Vaasassa kahtena vuonna.1990-luvulle tultaessa tuotavuuskäsite laajeni tuoden perinteisen työntutkimustoiminnan rinnalle muita kehittämissuuntia ja menetelmiä. Vuosikymmenten saatossa lukuisista muutoksista huolimatta Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n toiminta on ollut aina vireää. Vuonna 2006 yhdistyksen nimi muutettiin Pohjanmaan Tuottavuusyhdistykseksi kuvaamaan paremmin tämän vuosituhannen muuttunutta työelämää.