Killan 20-vuotistoiminta


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

5/5

20 vuotta


 

Tutkintolautakunta perustettiin kesällä 1947. Sen pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Killan suurmestari, prof. Eino M. Niini, joka luovutti vastuun v. 1963 Kauppakorkeakoulun liiketalouden professorille Jaakko Hongolle.

Lautakunnat ja toimikunnat 30.11.1964
Lauta- toimikunta Perustettu Puheenjohtaja
Tutkintolautakunta 1947 prof. Jaakko Honko
Sanastotoimikunta 1963 fil.maist. Olavi Salosmaa
Koulutustoimikunta 1964 työntutk.pääll. Unto Nylander
MTM-valiokunta 1964 dipl.ins. Risto Pispanen

 

Ulkomaiset yhteydet
CIOS

Kilta on vuodesta 1957 lähtien jäsenenä Työtehovaltuuskunnassa, joka puolestaan edustaa Suomea kansainvälisessä v. 1924 perustetussa CIOS-järjestössä (Conseil International de l'Organisation Scientifique)

EWSF

Kilta edustaa Suomea v. 1961 perustetussa Euroopan työntutkimusjärjestöjen liitossa EWSF:ssä
(European Work Study Federation), joka on pitänyt vuosittain kevätkesällä kongressin,

1962 Tukholmassa
1963 Lontoossa
1964 Zürichissa

Kaikissa kongresseissa kuin myös perustavassa kokouksessa ovat Suomen edustajat olleet mukana.

 

Pohjoismaiset yhteydet

 Yhteyttä on pidetty vastaaviin skandinaavisiin järjestöihin:

SRF Sweriges Rationaliseringsförening
NAS Norsk Arbeidstudie Selskap
DRF Dansk Rationaliserings Forening