Oltermannin sana


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

1/2

20 vuotta


 

TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA TÄNÄÄN JA HUOMENNA
Lauri Olkinuora

"Kahden viime vuosikymmenen kuluessa on räjähdysmäisesti kasvanut tutkimus- ja kehitystyö kartuttanut maailman tietovaraston kaksinkertaiseksi." Sanat ovat David Rockefellerin CIOS-kongressissa 1963 pitämästä avauspuheesta. Rationalisointitekniikassa tapahtunut kehitys on samana ajanjaksona ollut käsitykseni mukaan vielä nopeampi.

Ennakkoluulottomat, työntutkimukseen innostuneet miehet perustivat tämän yhdistyksen 20 vuotta sitten. Yhtenä päätavoitteena oli tarve omien tietojen ja taitojen täydentämiseen. Jos tälläinen tarve oli silloin, niin kuinka paljon selvemmin meidän tulisi tänä päivänä tajuta pätevyytemme lisäämisen tarve. Tämän päivän rationalisointitutkijan on hallittava huomattavasti monipuolisempi tutkimustekniikka kuin ennen suorituakseen todella menestyksellisesti tehtävistään.

Näen entistä selvemmin Kiltamme päätehtävänä tuottavuustoimintaan liittyvän tietämyksen levittämisen jäsenistönsä piiriin, ts. pätevyyden lisäämisen. Mitä tässä suhteessa on tähän asti tapahtunut, sehän on meille useimmille tuttua. Tämän hetken koulutustoimintamme voidaan jaotella esim. seuraavasti:

- tutkintotoiminta

- kerhon paikallinen koulutustoiminta

- yhteisinä tilaisuuksina Tuottavuuden päivät ja Opintopäivät

Jos edessäni olisi tulevaisuuteen näkevä kristallipallo, voisi sieltä ehkä näkyä, että

- tutkintotoiminta tulee saamaan viralliset puitteet (onhan asia valtioneuvostolle aloitteena esitetty)

- tämä johtaa näiden tutkintojen selvään tiukentamiseen

- ja tämä taas vaatii vielä tähänastisistakin systemaattisempaa valmentaututmista ja sen ohjausta (Äskettäin pidetty koulumestarikokous asetti selviä velvotteita Killan piiriin nimitettävälle koulutustoimikunnalle).