Suurmestarin muisteloita


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

5/5

20 vuotta


 

TYÖNTUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA SUOMESSA JA TUOTTAVUUSMIESTEN KILLAN PERUSTAMINEN
E.M.Niini

Perustavassa kokouksessa, joka pidettiin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan huoneistossa, hyväksyttiin varsinaisten perustajien laatima sääntöluonnos melkein sellaisenaan. Killan jäsenet tulivat sen mukaan olemaan oppipoikia, kisällejä ja mestareita. Toiminta järjestyisi paikallisiin kerhoihin niin pian kuin niiden toimihenkilöt olisi saatu valituksi. Suunnittelussa oli tehty pätevää työtä, sillä toiminta pääsi pian käyntiin. Kerhojen lukuakaan ei ole myöhemmin paljon lisätty.

Silloisten niinkuin nykyistenkin sääntöjen mukaan kisällin ja mestarin arvoista päättää kiltaneuvosto. Ensimmäiset kisällit tehtiin tietääkseni sillä perusteella, että kiltaneuvoston jäsenet tiesivät asianomaisen jäsenen käytännölliset ansiot työntutkimusalalla arvokkaiksi ja teoreettiset tiedot syvällisiksi. Uudempien kisällitarjokkaiden tietoja, töitä ja muita työntutkimusansioita selvittämään asetettiin tapauksittain erityiset tutkijat, joiden lausunnon perusteella kerhoneuvosto ratkaisi suosituksensa sisällön ja kiltaneuvosto teki päätöksensä. Jo muutaman vuoden kuluttua asetettiin tutkintolautakunta, ja vähitellen sitten tutkintotoimikunta vakiintui nykyisiin muotoihinsa.

Mestareita ei heti nimitetty lainkaan, sillä kiltaneuvoston ylläpitämät vaatimukset olivat varsin ankarat. Vasta tutkintolautakunnan toiminnan vakiintuessa alkoi mestareiden luku kasvaa.

Tähän voisinkin esitykseni lopettaa. Killan nuorimpien jäsenten vuoksi sopinee minun sentää lisätä, että ensimmäiseksi oltermanniksi valittiin perustajiin kuuluva ltn, Arabian apulaisjohtaja Åke Roos. Hänen lyhyt työkautensa oli työntutkijain innostamisen, traditioiden luopumisen ja Killan toiminnan alkukiihdytyksen aikaa. Toisen oltermannin, dipl.ins. Jaakko Ruudun 6 vuotta kestäneentyökauden tulosta on Killan traditioiden ja erityisesti tutkintotoiminnan vakiintuminen. Kolmas oltermanni dipl.ins. Martti Hjelt oli 5 vuotta Killan johdossa. Näkyvintä tältä kaudelta on Killan toimialan avartuminen, mikä myös ilmeni Killan nimen muutoksena.Nykyistä edellisen oltermannin, majuri ja dipl.ins. Unto Petäjän 5-vuotisen työn tuloksena on mm. Killan taloudellinen nykyinen suotuisa tilanne. Kilta on saanut oman huoneiston, johon se vihdoin on voinut sijoittaa arkistonsa ja perustaa toimistonkin.

Killan ensimmäinen sihteeri oli kauppat. kand. Henrik Virkkunen, sittemmin professori ja Kauppakorkeakoulun rehtori, nyt jo tosin vainaja. Toisen sihteerin ltn Runar Lindroosin työkausi oli pitkä ja raikkaita traditioita luova. Myöhempien sihteerien toiminta onkin niin lähellä nykyaikaa, että lopetan tähän muisteloni.