Yhdistyksen 60-vuotisjuhla 20.04.2007


Muisteluita

Yhdistys on alunperin perustettu 02.11.1947 Työntutkijain Killan alaosastoksi, työntutkijoiden ammatillis-aatteeliseksi järjestöksi nimellä Pohjanmaan kerho. 01.01.1967 yhdistys itsenäistyi ja otti käyttöön nimen Pohjanmaan Rationalisointiyhdistys. Alkuajoista tai perustajasta ei liene tarkkaa käsitystä. Juhlatapahtumassa tuli kuitenkin selville, että yhdistyksestä on olemassa 20-vuotishistoriikki ja orginaali kappalekin löytyi.

Hallitus harkitessaan mahdollisia juhlallisuuksia totesi, että 50-vuotisjuhlallisuuksia ei pidetty ja 70-vuotisjuhlallisuuksista ei tiedetä, joten juhlat päätettiin pitää. Paikaksi valittiin Cafe August, pienen tarjouskierroksen perusteella. Tilaisuus päätettiin pitää aivan vapaamuotoisena tilaisuutena, enemmän yhdistyksen hengen mukaisesti. Tuottavuusliiton edustajakokous sattui samalle päivälle ja paikkanakin oli Vaasa,joka varmisti vierailevien samanhenkisten yhdistystovereiden läsnäolon muualtakin Suomesta.

Juhlapuhujaksi yhdistyksen hallitus pyysi Alpo Arosen. Alpo muisteli hieman aikaisempien vuosien toimintaa ja tapahtumia ja hän totesi puhuessaan tuottavuuden ja työtutkimuksen nousseen uuteen kukoistukseensa viime vuosina. Keskustelu tilaisuudessa oli hyvin vilkasta ja puheita pitivät Alpon lisäksi Tuottavuusliiton puheenjohtaja Raimo Ojanen, liiton hallituksen jäsenet sekä useat yhdistyksen jäsenet. Myös illallisen yhteydessä keskustelu oli vilkasta ja juhlaväki tuntui viihtyvän tilaisuudessa.

Yhdistys muisti yli 30 vuotta jäsenenä olleita yhdistyksen viirillä. Viirin sai 14 yhdistyksen jäsentä, joista 5 henkilöä oli ollut jäsenenä peräti 50 vuotta.

Suurkiitokset kaikille juhlaan osallistuneille!

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n hallitus

Juhlaan osallistui seuraavat henkilöt:

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry

  Ahava Timo Karinen Ilpo Mäkinen Osmo
  Aho Keijo Karjalainen Ilkka Papula Pekka
  Annola Jorma Koskinen Ahti Päällysaho Erkki
  Aronen Alpo Kuula Tarmo Rahnasto Marko
  Haavisto Kauko Lehtimäki Juhani Rapo Seppo
  Heinonen Jukka Lehtola Risto Sippola Arto
  Hepomäki Kari-Matti Leikas Tarmo Tervasmäki Reino
  Hietala Simo Majaharju Tapio Uimonen Markku
  Hyden Ralf Matkoski Eerik Valta Harri

  

Tuottavuusliitto ry, Hallitus

  Ojanen Raimo puheenjohtaja Lahden Rationalisointiyhdistys ry
  Pesonen Reijo varapuheenjohtaja Toimisto- ja tuottavuusyhdistys ry
  Kotomäki Jorma tiedottaja Satakunnan Tuottavuusyhdistys ry
  Riihelä Lasse rahastonhoitaja Pirkanmaan Rationalisointiyhdistys ry
  Jalonen Pekka jäsen Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistys ry

 

 

Hämeen Tuottavuusyhdistys ry, Edustajat

  Hakkola Martti jäsen
  Rantanen Aimo jäsen

 

 

Juhlassa luovutettiin yhdistyksen viiri seuraaville henkilöille:

 

Yhdistyksessä 50v

  Honkanen Veikko
  Lauhamaa Martti
  Lehtola Risto
  Leikas Tarmo
  Nurminen Risto

 

Yhdistyksessä 40v

  Haavisto Kauko
  Lehtimäki Juhani
  Mäkinen Osmo
  Tervasmäki Reino

 

Yhdistyksessä 30v

  Aronen Alpo
  Hietala Simo
  Hyden Ralf
  Koskinen Ahti
  Särkiniemi Sakari