Killan 20-vuotistoiminta


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

2/5

20 vuotta


 

Jäsenistö 30.11.1964 kerhoittain
Kerho
Jäseniä
Helsingin kerho 315
Keski-Uudenmaan kerho 34
Kymenlaakson kerho 8
Lahden kerho 74
Pohjanmaan kerho 62
Pohjois-Suomen kerho 7
Satakunnan kerho 74
Sisä-Suomen kerho 37
Tampereen kerho 123
Turun kerho 68
Vuoksenlaakson kerho 20
Yhteensä 822

 

 Neuvottelupäivät, Tuottavuuden päivät

Kilta on toimintansa alkuvuosista lähtien vuosittain järjestänyt Helsingissä neuvottelupäivät, joita vuodesta 1959 lähtien on pidetty laajapohjaisempina Tuottavuuden päivinä. Osanottajia päivillä on viime vuosina ollut noin 300.

 

Tuottavuuden päivien motot
1959
1960
1961 "Suunnitelmallisuus - tuottavuus"
1962 "Tutkimustoiminnalla tuloksiin"
1963 "Rationalisointi tänään ja huomenna"
1964 "Tuottavuus ja ihminen teollistuvassa yhteiskunnassa"