Killan 20-vuotistoiminta


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

1/5

20 vuotta


 

Kilta perustettiin Helsingissä 17.12.1944

Killan nimi ja toimintapohjan laajentaminen

Killan nimenä oli kolmetoista ensimmäisen toimintavuoden aikan Työntutkijain kilta - Arbetsstudiemannagillet r.y. Sen jäsenistö jakaantui mestareihin, kisälleihin ja oppipoikiin, mikä merkitsi sitä, että oppipojilla ei ollut Killan kokouksissa äänivaltaa. Killan toimintapohjaa haluttiin kuitenkin laajentaa suppeasta työntutkijain ammatikunnasta muihinkin rationalisointityöstä kiinnostuneisiin ja sitä tukeviin piireihin. Killan jäsenkunta oli kehittymässä tähän suuntaan. Pitkän valmistelun jälkeen tämä toteutettiin vuonna 1957 Killan saadessaoikeusministeriönvahvistuksen uusille säännöilleen ja uudelle nimelleen Tuottavuusmiesten Kilta - Produktivitetsmannagillet r.y. Myös jäsenistön jako mestareihin, kisälleihin ja oppipoikiin poistettiin tässä yhteydessä.

 

Killan puheenjohtajat

Killan puheenjohtajina, oltermannina ovat toimineet

Vuosina
Puheenjohtaja
1944-1946 johtaja Åke Roos
1947-1952 dipl.ins. Jaakko Ruutu
1953-1957 dipl.ins. Martti Hjelt
1958-1962 dipl.ins. Unto Petäjä
1963- dipl.ins. Lauri Olkinuora

 

Jäsenistön lukumäärän kehitys
Vuosi
Jäseniä
1945 119
1950 537
1955 519
1960 598
1961 561
1962 644
1963 770
30.11.1964 822