Toiminta


Yhdistys järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa.


Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry järjestää Vaasassa ja lähialueiden yrityksissä kurssimuotoista koulutustoimintaa tuottavuuden eri osatekijöiden alueilla sekä jäsenistönsä että seudun ja yrittäjien tarpeisiin.
Yritysvierailuilla, kokouksissa, erilaisissa teollisen alan tilaisuuksissa ja muissa jäsenistön tapaamisissa voit tutustua tuottavuus- ja kehittämistyöhön sekä sitä tukeviin henkilöihin.

Järjestettyjä kursseja ovat esimerkiksi:

rationalisoinnin peruskurssi
työnmittaus, aikatutkimus
rationalisoinnin informaatio
STJ-suunnittelu, kustannuslaskenta
ergonomia
arvoanalyysi
työopastus
tuottavuuden kehittäminen
laatu
eri palkkausmuodot

Koulutuksessa on käytetty Johtamistaidon opiston (JTO) sekä Tuottavuusliitto ry:n koulutusmateriaalia. Osa kouluttajistamme on myös JTO:n akkredoituja kouluttajia.


 

Onko Teillä tuottavuuteen liittyviä koulutustarpeita? Kysykää valmiuksiamme!

markus.pulkkinen@vamia.fi