Oltermannin sana


TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA 17.12.1944 - 17.12.1964

2/2

20 vuotta


 

TUOTTAVUUSMIESTEN KILTA TÄNÄÄN JA HUOMENNA
Lauri Olkinuora

Tekisi mieli asettaa tuolle kristallipallolle myöskin kysymyksiä: Riittääkö Killalla tulevina vuosina voimia osallistua rationalisointitekniikan ja siinä lähinnä työntutkimustekniikan kehittämistyöhön? Tällä hetkellä toimii jo sanastotoimikunta ja elpymiskomitea on starttaamassa. Saammeko esim. jonkin kerhon innostumaan alan kirjallisuuden käännöstyöhön tai peräti omaperäiseen julkaisutoimintaan? Tulisiko Killan saada nykyisen tiedotuslehtensä sijalle tai oheen oma varsinainen ammattilehti ja äänenkannattaja tai vaihtoehtoisesti osuus johon alan lehteen?

Toivoisin näkeväni tuosta kristallipallosta sen, että lähimmät 5 vuotta todella vakiinnuttaisivat työntutkimukset elinkeinoelämässämme kuten myös julkisen sektorin piirissä siihen asemaan, johon niiden todelliset mahdollisuudet kilpailukykymme edistäjänä ne oikeuttavat. Merkkejä tästä on jo selvästi näkyvissä. Jäsenmäärämme kasvu puolentoista vuoden aikana 20%:lla pysyttyään sitä ennen korkeintaan 5%:n kasvuvauhdissa on yksi näistä merkeistä. Työntutkimushenkilökunnan ulkopuolelle ulottuvan ns. tuotantoteknillisen koulutuksen myönteinen vastaanotto teollisuuden piirissä on myös voitu ilolla todeta. Samoin se vakavuus, jolla eräät yritykset ovat lähteneet MTM-sovellutuksiin.

Jos tämä toivenäky toteutuu, olemmeko me - Kilta - olleet mukana auttamassa tuota kehitystä ja olemmek me silloin, viiden vuoden kuluttua valmiit organisaatiomme ja toiintaohjelmamme puolesta ottamaan vastaan ne velvoitteet, joita silloin esiintyvä tilanne meille tuo. -Tämä tuo eteemme mm. sen kysymyksen, että onko nykyinen kiltamuotomme meillä tulevaisuudessakin oikea organisaatio vai tulisiko meidän pyrkiä uuteen esim. liittomuotoon, joka kokoaisi nykyiset kerhot rekisteröityinä yhdistyksinä piiriinsä ja ehkä nykyistä paremmin omaisi edellytykset laajan rationalisointialan eri sektoreille toimivien voimien kokoamiselle.

On oikein pysähtyä reviisorin tavoin katsomaan joskus taaksepäin ja nyt meillä on siihen erityisen pätevä syy. Teemme kunniaa niille miehille, jotka perustivat tämän Killan ja ennenkaikkea Kiltamme arvostetulle suurmestarille, joka henkilökohtaisella panoksellaan Killan toiminnan kaikissa kohdissa on osoittanut todella olevan Killan ansioitunein mestari. Samalla luomme katseemme eteenpäin - tulevaisuuteen - tietoisina sittä, että Kiltamme tulevaisuus on juuri sellainen, miksi me itse sen luomme.